Blog rímskokatolíckeho kňaza

Rock

Hudba nie je niečim neutrálnym, ale najprv vnáša sympatiu a potom otvára ducha.
30.07.2010 11:11 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 23

Francek a jeho otázka

Čo od toho očakávame?
24.07.2008 23:22 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 4

Hippokratova prísaha

Hippokratova prísaha, pomenovaná podľa gréckeho lekára Hippokrata z Kósu, je súbor etických pravidiel pre konanie lekára. Je to text, na ktorý prisahajú budúci lekári. Považuje sa za prvú podstatnú formuláciu lekárskej etiky.
17.07.2008 22:29 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 6

Hormonálna antikoncepcia

Jej úlohou je napodobniť prirodzený cyklus ženy, resp. „oklamať“ ho.
17.07.2008 14:54 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 19

Sterilizácia

Je to metóda neabortívna.
17.07.2008 08:00 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 7

Vražda nevinného

Vražda je úmyselné a chcené usmrtenie človeka iným človekom. Zabitie je nechcené usmrtenie. Nevinný je ten, kto si nijako nezaslúži smrť. Patrí sem aj počatý ľudský plod, ktorý sa znemožňuje abortom. V ľudskom plode od začiatku sú všetky telesné a duševné dispozície - stáva sa človekom.
16.07.2008 22:30 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 1

Vražda a Eutanázia

Vražda je priame usmrtenie nevinného. Eutanázia je skutočnou vraždou i keď sa koná na prianie alebo prosbu nemocného.
16.07.2008 14:25 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 46

Sebaobrana

K podstate práva patrí, že jeho subjekt sa môže brániť. Právo, ktoré by človek nemohol hájiť – brániť sa proti útočníkovi – by nebolo právom.
16.07.2008 08:00 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 66

Vlastný život

Zrkadlo pokračuje...
15.07.2008 21:25 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 17

Život a jeho ochrana

Ľudský život je Boží dar.
15.07.2008 14:31 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 0

Manželská čistota

Manželstvo je trvalé a úplne spoločenstvo života a lásky medzi mužom a ženou, ustanovené neodvolateľným súhlasom oboch manželov, ktoré svojou povahou smeruje k plodeniu nového života.
15.07.2008 08:00 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 81

Sexuálne anomálie a mravný život

Pár slovami
14.07.2008 18:26 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 0

Poruchy pohlavnosti

Patologické a psychopatologické poruchy (podľa Hynieho)
14.07.2008 18:00 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 20

Smilstvo – iné formy

Nakoľko je "povýšeneckým" dialógom dialóg celibát – a iné skutočnosti, nebudem tak už písať a nebudem, ako by povedala Ildigó (Susedia) – nedraždi, dráždiť. Budem písať trochu inak a články nájdete v rubrike Zrkadlo
13.07.2008 21:35 | celý článok | osobné | Zrkadlo | komentáre: 57

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014