Blog rímskokatolíckeho kňaza

Božie oslovenie Abraháma - začiatok dejín spásy

23.09.2008 17:15 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 1

Historický rámec obdobia patriarchov

19.09.2008 11:41 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Abrahám a patriarchovia

19.09.2008 11:37 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Biblické rozprávanie o potope

15.09.2008 21:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Mesto a veža v Bábeli - rozídenie ľudí

15.09.2008 09:28 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 1

Epos o Gilgamešovi

15.09.2008 08:54 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Veľká potopa - mimo Biblie

04.09.2008 12:16 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 1

Kainova bratovražda

03.09.2008 09:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Ľudské hriechy a Božie zľutovanie v pokračovaní dejín

03.09.2008 03:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Následky hriechu

31.08.2008 01:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 5

Had a jablko?

Zrazu sa vynára had (Gn 3, 1-6). Aj on je stvorený (Gn 2, 19), ale neuvádza sa odkiaľ prichádza jeho zlo.
29.08.2008 10:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Biblické šifry: Adam, Eva, rajské stromy a rebro

Začneme s Adamom
29.08.2008 04:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 1

Jednotlivé rozdiely

Raj
27.08.2008 13:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Jahvistický text o raji a o hriešnom páde po hriechu

V spôsobe vyjadrenia a obsahu sa rozlišuje od písaného rozprávania jahvistu (Gn 2, 4b-3, 24) a od správy podanej v kňazskom spise.
27.08.2008 07:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Vyjadrenie viery v texte

Mnohé predstavy, s ktorými sa stretávame v prvej kapitole Starého zákona, sú závislé od ducha času.
25.08.2008 21:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Stavba a svojráznosť kňazskej správy o stvorení

Text Gn 1, 1-2, 4 je starostlivo uvážený v každom slove.
25.08.2008 14:15 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Obidve správy o stvorení

Veľa kresťanov je zvyknutých čítať Bibliu ako postupné rozprávanie.
24.08.2008 20:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Obe podania

Iba dva z rozličných prúdov tradície Pentateuchu sa nachádzajú v pradejinách: jahvistické a kňazské spisy: "J", "P".
24.08.2008 13:30 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Veľké témy

Obe podania
23.08.2008 17:15 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Zrýchlené dejiny spásy

Čo sa dnes pokúšajú vyskúmať v raných dejinách vedy ako archeológia, paleontológia a astrofyzika, to nie je vyjadrené v Genezis, iba ak natoľko, nakoľko to zodpovedalo mysleniu vtedajšej doby.
23.08.2008 11:00 | celý článok | osobné | Úvod do sveta Biblie | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014