Blog rímskokatolíckeho kňaza

Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium (Tract. 123, 5: CCL 36, 678-680)

Sila lásky premáha strach zo smrti
06.12.2010 07:41 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Komentárov biskupa Euzébia Cézarejského na Izaiáša (Cap. 40: PG 24, 366-367)

Hlas volajúceho na púšti
05.12.2010 10:58 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 1

Z traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána O hodnote trpezlivosti (Nm. 13 et 15: CSEL 3, 406-408)

Čo nevidíme, v to dúfame
04.12.2010 08:13 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi (E Vita Francisci Xavier presbyteri, auctore H. Tursellini, Romae, 1956, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544])

Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium
03.12.2010 08:43 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Komentára svätého diakona Efréma k Diatessaronu (Cap. 18, 15-17: SC 121, 325-328)

Bdejte: znova príde
01.12.2010 22:57 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Rečí svätého opáta Bernarda (Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3: Opera omnia, Edit. cisterc. 4 [1966], 188-190)

Príde k nám Božie Slovo
01.12.2010 08:20 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Jánovo evanjelium (Hom. 19, 1: PG 59, 120-121)

Našli sme Mesiáša
30.11.2010 08:11 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z pastierskych listov svätého biskupa Karola Borromea (Acta Ecclesiae Mediolaneniss, t. 2, Lugduni, 1683, 916-917)

Adventné obdobie
28.11.2010 16:44 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Dvojaký príchod Ježiša Krista
28.11.2010 08:51 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 4

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014