Blog rímskokatolíckeho kňaza

Ako ľahko možno uveriť súkromným zjaveniam

Páter Elias Vella exorcista o posolstvách falošnej vizionárky MBM, Mary Carberry, írskej podnikateľky - (Varovanie)
03.08.2014 10:46 | celý článok | osobné | Podnety | komentáre: 1

Môj pozdrav Vám

Príjemný slnečný júnový deň prajem všetkým.
14.06.2014 12:37 | celý článok | osobné | Na úvod | komentáre: 2

Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium (Tract. 123, 5: CCL 36, 678-680)

Sila lásky premáha strach zo smrti
06.12.2010 07:41 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

2. adventná nedeľa Mt 3,1-12

7Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
05.12.2010 19:54 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 0

Z Komentárov biskupa Euzébia Cézarejského na Izaiáša (Cap. 40: PG 24, 366-367)

Hlas volajúceho na púšti
05.12.2010 10:58 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 1

Z traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána O hodnote trpezlivosti (Nm. 13 et 15: CSEL 3, 406-408)

Čo nevidíme, v to dúfame
04.12.2010 08:13 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Sobota po 1. adventnej nedeli Mt 9,35 - 10,1. 5a. 6-8

35A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
04.12.2010 08:09 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 2

Z Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi (E Vita Francisci Xavier presbyteri, auctore H. Tursellini, Romae, 1956, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544])

Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium
03.12.2010 08:43 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Piatok po 1. adventnej nedeli Mt 9, 27-31

28Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ 29Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ 30A oči sa im otvorili.
03.12.2010 08:41 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 0

Štvrtok po 1. adventnej nedeli Mt 7,21. 24-27

21Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
02.12.2010 08:22 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 3

Z Komentára svätého diakona Efréma k Diatessaronu (Cap. 18, 15-17: SC 121, 325-328)

Bdejte: znova príde
01.12.2010 22:57 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Rečí svätého opáta Bernarda (Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3: Opera omnia, Edit. cisterc. 4 [1966], 188-190)

Príde k nám Božie Slovo
01.12.2010 08:20 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Streda po 1. adventnej nedeli Mt 15, 29-37

30Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.
01.12.2010 08:15 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 1

Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Jánovo evanjelium (Hom. 19, 1: PG 59, 120-121)

Našli sme Mesiáša
30.11.2010 08:11 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Utorok po 1. adventnej nedeli Mt 4,18-22

18Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov... 19I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 21Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov... aj ich povolal. 22Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
30.11.2010 08:06 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 0

Adventné obdobie

Význam adventného obdobia
29.11.2010 08:19 | celý článok | osobné | Liturgické obdobie | komentáre: 1

Pondelok po 1. adventnej nedeli Mt 8,5-11

9Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - tak príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - on to urobí.“ 10Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
29.11.2010 08:07 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 2

Z pastierskych listov svätého biskupa Karola Borromea (Acta Ecclesiae Mediolaneniss, t. 2, Lugduni, 1683, 916-917)

Adventné obdobie
28.11.2010 16:44 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 0

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Dvojaký príchod Ježiša Krista
28.11.2010 08:51 | celý článok | osobné | Posvätné čítanie | komentáre: 4

1. adventná nedeľa Mt 24, 37-44

... 38Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
27.11.2010 21:13 | celý článok | osobné | Meditácia - Božie slovo | komentáre: 9

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014