Blog rímskokatolíckeho kňaza

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Dvojaký príchod Ježiša Krista

    Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. Tamten bol poznačený utrpením, tento bude v znamení diadému Božieho kráľovstva.
     Lebo u nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie jedno z Boha pred vekmi, druhé z Panny v plnosti času. Dvojitý príchod: jeden skrytý ako rosa na rúne, druhý slávny, totiž ten budúci.
     Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha. Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.
     Preto sa nezastavme len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety Pánovi, budeme sa mu klaňať a budeme volať: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
     Spasiteľ príde, ale už nebudú súdiť jeho. On povolá na zodpovednosť tých, čo ho súdili. Keď ho vtedy súdili, mlčal. Potom to zlosynom, čo sa na ňom odvážili páchať krutosti, keď ho viedli na kríž, pripomenie slovami: „Toto si páchal a ja som mlčal.“
     Keď prišiel prvý raz, láskavo učil a presviedčal ľudí. Potom sa oni budú musieť podrobiť jeho vláde, či sa im to bude páčiť, alebo nie.
     O obidvoch príchodoch hovorí prorok Malachiáš: „Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte.“ To o prvom príchode.
     A o druhom hovorí: „A anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde všemohúci Pán. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov: sadne si a bude vytápať a čistiť.“
     Aj Pavol naznačuje tieto dva príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blaženú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Vidíš, ako vyjadril prvý príchod, za ktorý vzdáva vďaky, i druhý, ktorý očakávame?!
     Preto aj my vyznávame pôvodnú vieru, že veríme v toho, „ktorý vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca“.
     Teda náš Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohoto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví.


Posvätné čítanie | stály odkaz

Komentáre

 1. Běž už s Ježíšem někde!!!!
  Pro mně je jediný Bůh Otec! Kecy falešných kazatelů bych trestal smrtí!
  publikované: 28.11.2010 10:26 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Běž už s Ježíšem někde!!!!
  ... ja ti neberiem tvoj názor, tak rešpektuj ty môj... a nikam nepôjdem budem písať aj o Ježišovi... ty ver len v Otca, ak chceš... vidím, že evanjelium v celej plnosti je pre teba asi cudzie.... a ak si ho čítal, asi nie pozorne, lebo sa spomína trojica osôb jednej podstaty - Otec, Syn a Duch Svätý - pri Ježišovom krste... pekný deň
  publikované: 28.11.2010 11:54 | autor: knazJozef (e-mail, web, autorizovaný)
 3. A kdo napsal Evangelium?
  Kdo vymyslel trojí podstatu? Brání trojí podstata tomu, aby jsme uznávali pouze Otce?
  publikované: 28.11.2010 12:03 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 4. A kdy byl splozen Ježíš?
  Kdo komunikoval s Bohem, že už na to kašle a máme poslouchat jeho syna? No, to mi objasni kněže!
  publikované: 28.11.2010 12:05 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014