Blog rímskokatolíckeho kňaza

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Z Komentára svätého diakona Efréma k Diatessaronu (Cap. 18, 15-17: SC 121, 325-328)

Bdejte: znova príde
     Aby Kristus učeníkom zabránil položiť otázku o chvíli svojho príchodu, povedal: „O tej hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn. Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle.“ Utajil to, aby sme bdeli, aby si každý myslel, že to príde za jeho života. Keby nám bol prezradil, kedy príde, jeho príchod by stratil na sile. Už by ho národy a veky, v ktorých sa zjaví, túžobne neočakávali. Povedal, že príde, ale nepovedal, kedy, a tak ho vrúcne očakávajú pokolenia všetkých čias.
     Pán určil aj znamenia svojho príchodu, ale jeho čas ostáva úplne neznámy, pretože tieto znamenia už v najrozličnejších obmenách prišli a odišli a dodnes trvajú. Lebo jeho posledný príchod bude podobný prvému.
     Ako ho očakávali spravodliví a proroci v domnení, že sa zjaví za ich dní, tak ho aj dnes túži privítať každý veriaci v svojom čase, pretože nezjavil deň svojho príchodu. A to najmä preto, aby si nik nemyslel, že sa musí podriadiť osudu a hodine ten, ktorého moci a vláde podliehajú súvislosti a čas. Ako by mohlo byť skryté tomu, ktorý opísal znamenia svojho príchodu, to, čo sám určil? On týmito slovami upozornil na svoje znamenia, aby od tej chvíle všetky budúce generácie a časy mysleli, že jeho príchod sa uskutoční v ich čase.
     Bdejte, lebo keď telo spí, ovláda nás príroda a naše skutky nepochádzajú z našej vôle, ale všetko sa nevyhnutne deje z podnetov prírody. A keď dušu ovláda ťažký spánok, napríklad malomyseľnosť alebo smútok, ovláda ju nepriateľ a robí cez ňu, čo ona nechce. Nad prírodou vládne sila, nad dušou nepriateľ.
     Preto bdelosť, ktorú nariadil Pán, platí obidvom zložkám človeka: telu, aby sa chránilo pred ospalosťou, a duši, aby sa uchránila od malátnosti a zbabelosti, ako hovorí Písmo: „Bdejte, spravodliví“ a „Prebudil som sa a stále som pri tebe;“ a opäť: „Neochabujte! Keďže máme službu, neochabujeme.“

Posvätné čítanie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014